Subsidie Innovatieve Concepten

3 mei – 14 juni

Met deze subsidie wil provincie Gelderland ideeën ondersteunen die boven het individuele bedrijfsbelang uitstijgen en gericht zijn op het structureel verbeteren van de duurzaamheid van een keten, sector of regio. Denk aan creatieve ideeën die bijdragen aan de overgang naar een meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemers. Ideeën die kunnen leiden tot een andere aanpak of ander gedrag in een land- of tuinbouw sector, voedselketen of een plattelandsregio. Ideeën die een positieve impact hebben op biodiversiteit, bodem, kringlooplandbouw en/of klimaat maken dit jaar extra veel kans. Daarnaast vraagt de provincie speciale aandacht voor de thema’s biologische landbouw en agroforestry.

U kunt subsidie aanvragen voor:
Het oprichten van een projectmatige samenwerkingsverband en het samen formuleren van een projectplan gericht op een innovatie;
het uitvoeren van een innovatieproject, waarbij sprake is van een niet-productieve investering.

In april zijn verschillende momenten waarop u uw idee kunt voorleggen aan een klankbordgroep.

Meer over de subsidie en data

Bron: Provincie Gelderland

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten