Subsidie Samenwerken Innovaties Landbouw – Utrecht

5 juli - 24 september

De provincie Utrecht stelt 600.000 euro beschikbaar aan Utrechtse boeren om samen te komen tot nieuwe ideeën ten behoeve van de verduurzaming en daarmee toekomstbestendigheid van de sector. De subsidieregeling ‘Samenwerking voor Innovaties’ moet ertoe leiden dat marktpartijen gezamenlijk plannen uitwerken voor een meer winstgevende aanpak van natuurinclusieve, klimaatneutrale- en kringlooplandbouw.

Partijen die van plan zijn nieuwe verdienmodellen verder te ontwikkelen, kunnen tot een bedrag van 300.000 euro subsidie aanvragen. In de praktijk zal het bijvoorbeeld gaan om vernieuwingen op het vlak van kortere ketens van boer tot consument. Ook kan een verandering in de manier waarop landbouwgrond gebruikt wordt onderdeel zijn van een aangepast verdienmodel. Of er kan bijvoorbeeld verder onderzocht worden welke bijdrage boeren kunnen leveren bij ecosysteemdiensten. De Utrechtse landbouwsector heeft hier al veel kennis over. Meer samenwerking moet leiden tot nog meer goede oplossingen.

Subsidie aanvragen
Bekijk meer informatie over de subsidieregeling ‘Samenwerking voor Innovaties’. Hier lees je meer over de randvoorwaarden en het aanvragen van de subsidie vanaf 5 juli.

Je kunt je ook aanmelden voor een digitale informatiebijeenkomst op 6 juli voor meer uitleg en vragen over de regeling.

Meer informatie

Bron: LAMI

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten