Subsidie voor bedrijfsverplaatsing in Natuurnetwerk Nederland – Utrecht

Tot 31 december

Utrechtse boeren met een bedrijf in Natuurnetwerk Nederland (NNN) kunnen subsidie aanvragen om het bedrijf vrijwillig te verplaatsen naar een locatie buiten het natuurnetwerk. Je kunt de subsidie aanvragen voor kosten die direct samenhangen met de verplaatsing van je bedrijf. Bijvoorbeeld voor noodzakelijke investeringen op de nieuwe bedrijfslocatie, zoals voor aanpassing, modernisering of verduurzaming van de bedrijfsgebouwen. Ook bijkomende notaris- en verhuiskosten kunnen hiervan betaald worden. De hoogst mogelijke subsidie per verplaatsing is 500.000 euro.

De hoogte van een vergoeding hangt uiteindelijk ook sterk samen met de hoeveelheid natuuroppervlakte op je bedrijfslocatie. Hoe meer hectare er vrijkomt binnen het natuurnetwerk, hoe hoger de vergoeding kan zijn.

Meer informatie en subsidie aanvragen
Met deze nieuwe vrijwillige verplaatsregeling wil de provincie Utrecht boeren een kans geven op een stabiele toekomst en kan de natuur versterkt worden. Op de website van de provincie Utrecht kun je meer lezen over de achtergrond van de subsidie en het aanvragen van de subsidie. Hier vind je ook een verwijziing naar een kaart waarop je kunt zien welk deel van een agrarisch bedrijf (gele vlakken) binnen het natuurnetwerk valt.

Bron: Provincie Utrecht

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn