Subsidie voor Innovatie Veestallen

May 27th at 3:59pm

1. Subsidie voor Innovatie Veestallen

Veehouders die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, kunnen gebruikmaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Deze regeling is op 19 mei 2020 gepubliceerd in de Staatscourant en gaat op 25 mei open voor deelname.

Denkt u met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stalemissies te kunnen verminderen? En bent u melkkoeien-, vleeskalveren-, varkens- of geitenhouder?1) Vraag dan samen met een onderzoeksorganisatie subsidie aan om uw idee te onderzoeken en ontwikkelen.

U kunt de subsidie Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen aanvragen vanaf 25 mei 2020. Dit doet u samen met een onderzoeksorganisatie. Uw aanvraag moet op 15 juli 2020 om 17:00 uur bij het ministerie van LNV binnen zijn.

Komt het u niet zo goed uit om in deze periode subsidie aan te vragen? Tot en met 2024 heeft u elk jaar 2 keer de mogelijkheid om dit te doen.

 

Meer informatie kunt u nalezen op :

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/onderzoeken-en-ontwikkelen-van-innovaties-voor-stallen

en op: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/kabinet-stimuleert-innovatie-en-verduurzaming-stallen-subsidieregeling-sbv-opent-op-25-mei

 

1) er zijn ook samenwerkingsverbanden mogelijk met leveranciers/innovatoren

 

2. Webinar Innovaties voor stallen en stalsystemen

Als u advies en tips nodig heeft voor het aanvragen van bovengenoemde subsidie, dan kunt u zich aanmelden voor het webinar Innovaties voor stallen en stalsystemen wat op woensdag 27 mei 2020 van 13.00 tot 13.45 uur wordt georganiseerd door Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

 

Waar gaat het webinar over?

In het webinar komt aan de orde:

of u wel subsidie kunt krijgen voor uw innovatie;
hoeveel subsidie u kunt krijgen;
wat u moet doen om de subsidie te krijgen;
hoe het innovatietraject eruit ziet?

Ter voorbereiding kunt u Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen doorlezen.

 

U kunt zich online aanmelden via www.onlineseminar.nl. Deelname is gratis. Mocht u verhinderd zijn op 27 mei maar wel interesse hebben, meld u zich dan wel aan. U ontvangt dan een terugkijk link.

 

3. Noteer alvast in uw agenda: 24 juni 2020, 11.00 uur: Webinar Samen werken aan emissie-reductie

Op 24 juni a.s. organiseren wij een webinar “Samen werken aan emissiereductie”. Hierin komen aan de orde: de eindresultaten van de PEV-pilots met fijnstof reducerende technieken, de betekenis van het Schone Lucht Akkoord en het Sectorplan fijnstofreductie. De webinar staat open voor veehouders, leveranciers en erfbetreders. Nadere informatie en uitnodiging volgen binnenkort.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn