Vind projecten
en cursussen
per thema

Asset 7 6 ACTUELE THEMA’S

De landbouwtransitie grijpt in op alle aspecten binnen de agrofoodsector en de manier waarop binnen deze sector wordt gewerkt. Landbouwnetwerk Regio Foodvalley heeft de verschillende aspecten vertaald in zes actuele thema’s, die in de hele keten een rol spelen. Bestaande initiatieven en nieuwe projecten krijgen een plaats binnen deze thema’s om samen te blijven werken aan de toekomst van landbouw binnen de Regio Foodvalley.

Klik onderstaand op een thema dat uw interesse heeft en ontdek aan welke aspecten binnen deze thema’s onder de aandacht worden gebracht en welke projecten daarbinnen actief zijn. Daar vindt u tevens direct het contactpersoon voor vragen of uw aanmelding.

Heeft u vragen over een project of cursus? Neem contact op met het Agroloket Regio Foodvalley.

Asset 7 VERBINDEND ONDERNEMEN

Ondernemen in verbinding met en burgers en de maatschappij. Hoe kan het ook anders tegenwoordig? Burgers en belangenpartijen richten zich ook steeds meer op de agrariërs. We willen van tegenstellingen, naar begrip en naar het gedeelde belang. Met winst voor alle partijen.

Asset 7 RUIMTE OM TE ONDERNEMEN

Ruimte om te ondernemen is nodig. Het gaat hier zowel om fysieke ruimte, zoals toegang tot grond of de mogelijkheid om een bedrijf over te nemen of te starten. Omgaan met beperkte ruimte en de geldende, soms belemmerende, wet- en regelgeving vragen om aandacht. Lees verder…

Asset 7 ONDERNEMERSBEGELEIDING

Boeren staan flink onder druk en staan voor grote beslissingen. Begeleiding hierbij is zeer welkom en helpt om tot betere keuzes te komen. Keuzes voor een betere toekomst van uw agrarische onderneming. Gewoon bij u aan de keukentafel. Lees verder…

Asset 7 INNOVATIE

Over de hele wereld wordt gekeken naar de bedrijven en kennisinstellingen in de regio Foodvalley. Deze positie is niet vanzelfsprekend. De regio loopt voorop in kennisdelen en netwerken bouwen, om samen verder te komen en te innovereren. Lees verder …

Asset 7 WAARDEREN EN VERDIENEN

De verdienmodellen van agrarische bedrijven zijn toe aan vernieuwing. Het is nu lastig om een goede boterham te verdienen. De boer van de toekomst produceert niet alleen voedsel, maar wellicht ook energie, natuur en kennis. Lees verder…

Asset 7 LEEFOMGEVING

Agrarische bedrijven maken onderdeel uit van de verschillende landschappen in Regio Foodvalley. Boeren zijn beheerders van landschap, bodem, water en biodiversiteit. In ons gebied zijn nog volop kansen om dit nog beter te gaan doen. Lees verder…

Asset 7 Wij doen het samen

Veel boeren zijn nauw betrokken bij ons netwerk, dat nog steeds in ontwikkeling is. Naast vele boeren werken de onderstaande partijen mee aan Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.