Thematrekker aan het woord: Barrie van Geresteijn

De partners van het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley werken samen aan de toekomst van de agrarische sector in het gebied. Wat drijft hen en hoe gaan zij hierin te werk? Wat is er volgens hen nodig? In gesprek met Barrie van Geresteijn, trekker van de themagroep Verbindend Ondernemen.

 

Waarom neem je deel aan het Landbouwnetwerk?

“Ik zeg altijd: er komt zoveel op de sector af, dat het belangrijk is dat je als agrariërs geïnformeerd wordt over mogelijkheden die er zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van wet en regelgeving, subsidies en ontwikkelingen. Het Landbouwnetwerk geeft daar met het Agroloket heel praktisch invulling aan. En met de partners samen kunnen we kennis uitwisselen en ontwikkelingen stimuleren die de sector verder kunnen helpen.”

 

Wat doen jullie binnen de themagroep Verbindend Ondernemen?

“We zitten met verschillende partijen aan tafel; iedereen is bezig met boer-burger verbinding. We zitten met initiatieven als Vallei Boert Bewust en Educatieboeren, maar ook met gemeenten, agrariërs en partners zoals De Heus Diervoeders. We spreken elkaar over lopende ontwikkelingen op dit thema en kijken waar we elkaar kunnen versterken. Weten van elkaar wat we doen, samenwerking en uitbreiden. Zo hebben we vorig jaar een behoefte geconstateerd van waaruit we de Foodvalley Farmvloggers hebben helpen opstarten en een Bio Boer Tour hebben georganiseerd. En op dit moment organiseren we een workshop Gastheerschap, waar we veel aanmeldingen voor hebben gekregen. Dat is mooi om te merken dat wat we doen inspeelt op een behoefte die leeft. Iedereen is op een eigen manier bezig met de burger opzoeken zodat die weer leert waar het voedsel vandaan komt. Doordat je in een groepje bij elkaar komt en weet van elkaar wat je doet en ervaringen uitwisselt kan je veel van elkaar leren. Samen kom je verder..

We zoeken ook de verbinding met de vijf andere thema’s binnen het Landbouwnetwerk. Verbindend ondernemen heeft namelijk een sterke functie om de andere thema’s te versterken. Niet alleen verbinding zoeken met burgers, maar met allerlei partijen in de keten die wat voor jou kunnen betekenen. Dat doet iedere boer ook op zijn eigen manier. “

 

Wat kunnen boeren zelf doen om stappen te zetten?

“Zelf kan je zorgen dat je bij een van de initiatieven op dit thema aanhaakt;; Bijvoorbeeld Vallei Boert Bewust, Educatieboeren, Eerlijk Eten uit de Streek, Foodvalley Farmvloggers, of de workshop Gastheerschap. Er zijn verschillende manieren om verbinding te zoeken. Je moet alleen iets vinden wat bij jou past; een eigen  streekproduct maken, je bedrijf één keer per jaar openstellen met een open dag.. Ieder kan dat op zijn eigen manier doen. Je mag ook best proberen er een verdienmodel uit te halen. Bij de Bio Boer Tour in Barneveld bijvoorbeeld die we afgelopen zomer hebben georganiseerd, hebben we mensen een kaartje laten kopen. Mensen zijn best bereid om iets voor te betalen voor de beleving die ze krijgen.”

 

Welke stappen moeten het komende jaar door het Landbouwnetwerk worden gezet?

“We mogen nog meer laten zien dat we er zijn. We hebben wel de zogenaamde koploperboeren die alles wel volgen en zich overal voor aanmelden; zij hebben ons wel in beeld. Maar de groep daarachter moeten we ook proberen te bereiken. Laat zien wat we kunnen en doen. Kennisdeling is cruciaal voor de sector en dat moeten we zo breed mogelijk doen. Om boeren te bereiken zijn de partners essentieel, want zij zijn ook erfbetreders. Vertegenwoordigers, dierenartsen die op het erf komen moeten dus ook weten wat het Landbouwnetwerk doet en wat het Agroloket is.”

 

Wat is de toegevoegde waarde van de andere partners voor het Landbouwnetwerk?

“Ik vind het belangrijk dat we overheden bijvoorbeeld een gevoel geven van wat er speelt in onze sector. Ketenpartners weten dat zelf vaak wel, maar met hen kunnen we weer uitdagingen waar we voor staan uitwisselen en onderwijs daarin betrekken. Op gebied van wet- en regelgeving krijgen wij van overheden ook weer input over knelpunten. Afgelopen tijd hebben we bijvoorbeeld vanuit het Plaatselijk Belang met de wethouder om tafel gezeten. Samen gekeken naar het landbouwontwikkelingsgebied voor Barneveld/Kootwijkerbroek. Dan word je bijgepraat over wat er bij overheden speelt. Overheid, burgers, boeren moeten samenwerken voor een vitaal en solidair platteland. We moeten het gezamenlijk doen. Het Landbouwnetwerk speelt daarin een verbindende factor.”

Wanneer is het Landbouwnetwerk een succes?

“Dat is heel moeilijk te meten. Voor mij persoonlijk is het een succes, dat je merkt als je iets organiseert dat er animo van is. Met de Wandeltocht, workshop Gastheerschap, Foodvalley Farmvloggers, Boer aan het Roer cursussen. Dan weet je dat het leeft, er is interesse voor en je biedt meerwaarde. Nu is het zaak om die groep van geïnteresseerden uit te breiden met nieuwe gezichten. Die vertellen het weer aan erfbetreders en zij kunnen het ook weer delen.”

 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een