TIP Vraag en antwoord Kruidenrijk Grasland

Waarom zou je kruiden in het grasland willen en hoe zorg je ervoor dat ze succesvol zijn? Na anderhalf jaar ervaring met kruidenrijk grasland zijn er antwoorden op enkele veel gestelde vragen. Algemene conclusie is dat kruidenrijk grasland met goed afgestemd beheer voor zowel extensieve als intensieve melkveehouders goed inpasbaar is.

De meest gestelde vragen:

Willen de koeien het vreten?

Ja! De koeien eten het heel graag. Let wel op dat de chicorei niet te lang op het veld blijft staan. De koeien laten de grove stengels liggen. Je kunt het kruidenrijk grasland vers voeren of inkuilen. Bij te veel schudden gaat de voederwaarde echter omlaag. Er is dan teveel bladverlies. Licht kneuzen, breed afleg en daarna wiersen heeft de voorkeur.

Doorzaaien of herinzaaien en wanneer dan?

De kans op succes is het grootst bij herinzaaien. Doorzaaien is moeilijk. Het lukt als je voldoende ruimte in het gras creëert zodat de kruiden niet concurreren met het gras. Aanrollen met Cambridgerol na het doorzaaien geeft een iets hogere kruidenopbrengst. Het beste kun je inzaaien tussen eind augustus en medio september. In het voorjaar is de concurrentie van gras te groot. Een voorgewas van vlinderbloemigen of inzaaien op puur veen is lastig. Een voorgewas levert veel stikstofnawerking. Hier gedijt het gras goed onder en daardoor de kruiden niet. Dit geldt ook voor veengrond. Het stikstof leverend vermogen is te hoog voor kruiden.

Wat brengt het op?

Voor het beste resultaat moet je de maaier iets hoger afstellen. Cock Verweij uit Weesp haalde op 9 juli dit jaar circa 4000 kg ds/hectare bij het oogsten van gras-klaver-kruiden. De eerste snede had hij bemest met 15 kuub drijfmest, verder is geen (kunst)mest gebruikt. Natuurlijk spelen ook neerslag en temperatuur een rol bij de opbrengst van kruidenrijk gras.

Wil je meer weten? Bekijk dan eens deze video’s:

Kruiden voor een weerbare bodem en gezonde koeien

Inzaaien van gras en kruiden met zaaicombinatie en wiedeg

Doorzaaien van kruiden in grasland met verschillende strokenfrezen en wiedeg

Het kruidenrijk grasland is aangelegd binnen het project Natuurinclusieve veehouderij Utrecht met subsidie van de provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds: Europa investeert in zijn platteland. Voor meer informatie kun je terecht bij Paul Blokker, tel. 06 27 46 21 25, p.blokker@dlvadvies.nl en op Facebook.

Bron: LAMI

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn