tot 1 april: Boeren gezocht voor Natuurlijke gesprekken

Natuurlijke Gesprekken is een serie dialooggesprekken tussen boeren en inwoners die bij elkaar in de buurt wonen. Ze verkennen met elkaar hun manier van voedselproductie en -consumptie en bespreken hoe ze dit graag zien in de toekomst. De boer bepaalt het onderwerp. Wij faciliteren de gesprekken. Doel is om burgers en boeren met elkaar te verbinden, meer wederzijds begrip te creëren en eventueel samenwerking te stimuleren.

Boer en belangstelling?
Ben je bezig met natuurinclusieve maatregelen op je bedrijf, dan kan dat een mooi moment zijn om dit te delen met een groep burgers uit de omgeving. Je kunt bijvoorbeeld nieuwe plannen voorleggen of op zoek naar samenwerking met mensen uit de buurt. Allemaal onderwerpen waarbij een goed gesprek tot inspiratie of nieuwe inzichten kan leiden.

Een gesprek kan bijvoorbeeld gaan over:
• Ik wil graag horen wat de mensen vinden van de veranderingen die ik doorvoer op mijn bedrijf.
• Ik heb een nieuw idee en wil graag input om het idee verder uit te werken.
• Ik heb een stuk grond over en wil graag weten wat de mensen daar graag zouden zien.
• Ik heb nieuwe landschapselementen toegevoegd op mijn grond, die moeten echter wel onderhouden worden en het kost mij veel tijd. Wie wil meedenken over hoe ik dat aan kan pakken?
• Wij hebben een winkel bij onze boerderij die wij willen uitbreiden. Welk assortiment is gewenst en wat is er nodig om klanten te trekken?
• Of een open gesprek over voedselproductie en consumptie. Hoe doen inwoners hun boodschappen, wat kiezen ze als ze voor het schap staan en waarom, wat verwachten ze
van de boer in hun omgeving, hoe zien ze het landschap graag?

Afhankelijk van de vraag/het onderwerp kiezen we de vorm van de bijeenkomst. Het kan één bijeenkomst zijn maar het kunnen ook een aantal bijeenkomsten zijn (maximaal drie). De
gesprekken kunnen op de boerderij plaats vinden, of op een andere locatie.

Heb je interesse om mee te doen? Neem dan vóór 1 april contact op met Nienke Aangenendt (projectmedewerker Natuur en Milieu Gelderland): n.aangenendt@natuurenmilieugelderland.nl / 06 251 498 84.

Natuur en Milieu Gelderland biedt deze Natuurlijke Gesprekken aan als onderdeel van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Natuureducatie

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn