Tot 10 okt: SBNL Natuurfonds voor landschapsprojecten

SBNL Natuurfonds trekt opnieuw 140.000 euro uit voor ondersteuning aan landschapsprojecten in Gelderland en Overijssel. 15.000 euro is bestemd voor projecten in West-Gelderland, de rest van het geld voor Overijssel en het overige deel van Gelderland.

Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, Agrarische Natuurverenigingen of andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer kunnen voor deze ondersteuning in aanmerking komen. Nieuwe aanvragers maken daarbij extra kans.

Al negenmaal eerder keerde SBNL Natuurfonds geld uit aan in totaal 78 projecten van diverse grootte in deze beide provincies. Zoals Stichting Twickel die een bijdrage kreeg voor de aanplant van vruchtdragende bomen op de Grote en Kleine Geldersche Waard die door de recreant en pachter kunnen worden benut. Ook landgoed Bokhorst ontving geld voor de aanplant van gemengde hagen.

Geïnteresseerden kunnen tot 10 oktober 2022 een aanvraag indienen.

Projectcriteria en aanvraagformulier:


De belangrijkste eisen voor de aanvraag zijn dat het een blijvend effect op het landschap moet hebben en aantoonbaar moet aansluiten bij een bestaande behoefte. Daarnaast moet het plan voldoen aan de projectcriteria die te vinden zijn op de genoemde websitepagina’s.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten