Tot 31 jan: Investeringsregeling POP3+

Wilt u uw agrarisch bedrijf moderner of duurzamer maken? Bijvoorbeeld door te investeren in automatische weide-selectiepoorten of een waterbassin? Vraag dan de subsidie Investeringsregeling POP3+ 2022 aan. Zo kunt u tot 40% subsidie krijgen voor een investering die bijdraagt aan een duurzamer landbouwbedrijf.

Datum
De openstelling is van 1 december 2022 – 31 januari 2023

Bedrag
Hoogte subsidie maximaal €150.000 per bedrijf.
In totaal is er €14 mln beschikbaar.

Waarvoor krijgt u subsidie?
U kunt subsidie krijgen voor 26 soorten investeringen in onderstaande 5 categorieën (A t/m E).

A. Precisielandbouw en Smart Farming
B. Digitalisering
C. Water, droogte, verzilting
D. Duurzame bedrijfsvoering
E. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

U kunt subsidie aanvragen voor maximaal 2 investeringen. Wilt u weten voor welke investeringen u subsidie kunt aanvragen? Bekijk dan de lijst met subsidiabele investeringen via RVO.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Gratis Plattelandstoerisme Boostertraining

Aan de slag met Plattelandstoerisme, van ideeën tot uitvoering Kamperen, glamping, appartementen, groepsaccommodatie, bed & breakfast, excursies, outdoor, proeverijen, workshops, pluktuin of terras. Wil jij

Informatie over GLB 2023

In het GLB van 2023 krijgt u als agrariër te maken met nieuwe voorwaarden, regelingen en premies. In de vernieuwde Simulatietool kunt u al uitrekenen

Starten met zorglandbouw: iets voor jou?

Een agrarisch bedrijf heeft naast voedselproductie veel te bieden. Maar liefst 40 belangstellenden kwamen op 7 november naar de bijeenkomst ‘Starten met zorglandbouw: iets voor