Tot en met 10 december: Provincie Utrecht zoek circulair verschilmakers

Ken jij (of ben jij) een Utrechtse circulaire Verschilmaker? Laat het ons weten!
Voor de Utrechtse editie is de provincie Utrecht op zoek naar circulaire doeners in het Utrechtse bedrijfsleven. Om hen te portretteren, interviewen en in de spotlight te zetten vanaf de week van de circulaire economie en ons zo te inspireren en met praktijkverhalen en concrete handvatten de instrumenten te geven om vandaag al de circulaire economie in de praktijk te brengen.

Gedeputeerde Robert Strijk (provincie Utrecht) en circulair hero Klaske Kruk (Circularities) selecteren uit alle inzendingen de Utrechtse Verschilmakers 2022 voor een uitgebreid portret en reportage. De Verschilmakers worden geïnterviewd voor een uitgebreid profiel in de Verschilmakers en op www.deverschilmakers.nl en worden vanaf de week van de circulaire economie (februari 2022) in de spotlight gezet.

Waarom de Verschilmakers?
Voor ons zijn verschilmakers de professionals die door het toepassen van de circulaire economie in hun dagelijkse werkzaamheden werken aan een schone, leefbare wereld. Om te laten zijn dat het aanpakken van wereldwijde problemen als klimaatverandering, grondstoffenschaarste en biodiversiteitsverlies niet alleen de taak van wereldleiders, uitvinders of idealisten is, maar dat iedereen in het werk een cruciale bijdrage kan leveren, zetten we de mensen die dat al doen in de spotlight. Om te laten zien dat het gewoon kan.

Dus ken jij of ben jij een Utrechtse circulaire verschilmaker? Laat het voor 10 december weten via deze link.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn