Tot en met 15 december 2021: Nieuwe openstelling SABE

Wilt u leren over duurzame landbouw? Over omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw? Of wilt u uw kennis en ervaring delen met andere agrariërs? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunt u subsidie of een voucher aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor 2 onderdelen van de SABE:
Project organiseren om samen te leren
Organiseert u voor een groep agrariërs een project om samen te leren over duurzame landbouw? Hiervoor kunt u tot en met 15 december 2021 subsidie aanvragen. Uw project gaat bijvoorbeeld over duurzaam bodembeheer of verminderen van stikstofuitstoot.

Kennis delen als demonstratiebedrijf


Is uw agrarisch bedrijf al omgeschakeld naar duurzame landbouw? En wilt u uw kennis en ervaring delen met andere agrariërs? Dan kunt u tot en met 15 december 2021 subsidie aanvragen om demonstratiebedrijf te worden.

Meer informatie via RVO

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn