Tot jul. ’24: Subsidie Investeren Stikstofreducerende maatregelen PAS-melders

Wilt u investeren in maatregelen op uw bedrijf om stikstofreductie te realiseren en heeft u voor uw bedrijf voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding gedaan? Dan kunt u subsidie aanvragen tot juli 2024.

Deze subsidieregeling is onderdeel van de aanpak Gelderse Maatregelen Stikstof aanpak.  

Met deze regeling willen we ondernemers met een veehouderij die een PAS-melding én een legalisatieverzoek hebben gedaan, stimuleren te investeren in bewezen maatregelen die stikstofuitstoot verminderen. Dit maakt legalisatie (een vergunning) mogelijk.  

U kunt subsidie aanvragen voor: 

de aanschaf en het gebruiksklaar maken van een of meer bewezen technieken, installaties, apparatuur, machines of uitrusting die leiden tot reductie van stikstofemissie in het stalsysteem. 

Ga naar de regeling

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten