Tot jul. ’24: Subsidie Stikstofreductie door verplaatsing veehouderij GLD

Wilt u uw veehouderij geheel of gedeeltelijk verhuizen naar een andere locatie om stikstofreductie te realiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen tot juli 2024.

Deze subsidieregeling is onderdeel van de aanpak Gelderse Maatregelen Stikstof aanpak.

Met deze regeling willen we ondernemers stimuleren om hun veehouderij te beëindigen op de huidige locatie en ruimte bieden om door te gaan met hetzelfde bedrijf op een nieuwe locatie. Hiermee willen we een reductie van stikstofdepositie realiseren op een of meer Natura 2000-gebieden in Gelderland.

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • kosten voor het demonteren, verplaatsen en weer opbouwen van bestaande voorzieningen, of als sprake is van modernisering van voorzieningen of verhoging van productiecapaciteit;
  •  de kosten bedoeld in artikel 14, zesde lid, onderdelen a tot en met d, van de Landbouwvrijstellingsverordening. Dit zijn niet alleen de kosten van de investeringen maar ook algemene kosten in verband met de investeringen, zoals het inschakelen van architecten, ingenieurs en adviseurs en ook de kosten van aankoop, ontwikkeling of gebruik van computersoftware, cloudoplossingen of soortgelijke oplossingen en van de verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en handelsmerken.

Ga naar de regeling

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten