Tot jul. ’24: Subsidie Stikstofreductie via aanpassing veehouderijen GLD

Wilt u investeren in nieuwe economische activiteiten op (een deel) van uw huidige veehouderijlocatie om stikstofreductie te realiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen tot juli 2024.

Deze subsidieregeling is onderdeel van de aanpak Gelderse Maatregelen Stikstof aanpak

Met deze regeling willen we ondernemers stimuleren om (tenminste een deel van) hun veehouderij te beëindigen en ruimte bieden om door te gaan met andere economische activiteiten op dezelfde locatie. 

U kunt subsidie aanvragen voor de gehele of gedeeltelijke aanpassing van uw veehouderij in Gelderland naar: 

a. een nieuw landbouwbedrijf, of 
b. een nieuw bedrijf dat geen landbouwbedrijf is

Ga naar de regeling

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten