Vallei Varken ruilt mest voor lokaal geteelde akkerbouwproducten

De drie varkenshouders van het samenwerkingsverband Vallei Varken willen een stap zetten in de transitie naar een duurzamere landbouw. Ze gaan varkensmest ruilen voor lokaal geteelde akkerbouwproducten.

Wageningen University & Research onderzocht voor Vallei Varken drie mogelijke scenario’s. Bij het eerste scenario worden geïmporteerde granen uit het rantsoen vervangen door lokaal geteelde granen in ruil voor mest. In het tweede scenario worden geïmporteerde eiwitrijke gewassen (vooral soja) vervangen door lokaal geteelde eiwitrijke gewassen zoals tuinbonen en erwten. In het derde scenario telen akkerbouwers groenten voor de afnemers van Vallei Varken: Boni-supermarkten en maaltijdenservice De Kroes. Restproducten worden weer gebruikt als grondstof in het varkensvoer.

‘De scenario’s kun je zien als een drietrapsraket’, zegt varkenshouder Gerald Deetman, varkenshouder in het Gelderse Putten en initiatiefnemer van Vallei Varken. Scenario 1 is een eerste stap om de keten van Vallei Varken meer circulair te maken.

Mestproductie
Vallei Varken is een samenwerkingsverband tussen drie varkensbedrijven: een vermeerderaar met 660 fokzeugen en twee vleesvarkenshouders met respectievelijk 3.800 en 1.700 mestvarkens. De mestproductie bedraagt 8.500 kuub per jaar, waarvan 2.500 kuub al op (deels) eigen land wordt uitgereden. Volgens Deetman is er dus 6.000 kuub mest beschikbaar voor uitruil tegen gewassen van akkerbouwers.

De mest van de vleesvarkens is als drijfmest beschikbaar. De mest van de fokzeugen wordt door een proces van bezinking gescheiden in een dunne fractie en een dikke fractie. De dunne fractie is relatief stikstofrijk.

Vallei Varken start binnenkort gesprekken smet twee akkerbouwers om te onderzoeken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Onder andere als het gaat om de gewenste kwaliteit van de mest.

Samenstelling voer
Vallei Varken gebruikt in totaal ongeveer 100 ton varkensvoer per week. Dit bestaat uit verschillende soorten dat wordt samengesteld en geleverd door Agrifirm. Gemiddeld is het voer samengesteld uit 70 procent energierijke fractie (vooral granen), 20 procent eiwitrijke fractie (zoals koolzaad en soja) en 10 procent olie- en mineralenrijke fractie.

De grondstoffen voor het varkensvoer wordt voornamelijk geïmporteerd. De granen komen vooral uit Frankrijk en Oekraïne en de eiwitten voornamelijk uit Zuid-Amerika. Daarnaast worden tot wel 50 procent restproducten uit de voedingsindustrie bijgemengd.

Nieuwe elementen
Deetman startte 10 jaar geleden met Vallei Varken. De samenwerking met supermarktketen Boni en maaltijdenservice Kroes bestaat alweer 3 jaar. ‘Met deze stap om Vallei Varken meer circulair te maken zijn we al twee jaar bezig’, zegt hij. ‘Je probeert steeds nieuwe elementen aan de keten toe te voegen. In dit geval een combinatie van mest en grondstoffen voor veevoer en grondstoffen in de vorm van bijvoorbeeld groenten voor de Boni en De Kroes.’

Bron: Varkens

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn