Vanaf 1 mei: Circularie Mestverwerking Subsidie

Provincie Gelderland stelt € 6,5 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling Circulaire Mestverwerking. De regeling, die vanaf 1 mei 2023 wordt opengesteld voor veehouderijbedrijven, stimuleert dat nutriënten en andere herbruikbare bestanddelen uit mest worden gehaald voor hergebruik. Dit draagt bij aan het sluiten van kringlopen met zo min mogelijk verliezen naar het milieu.

De subsidieregeling ondersteunt veehouders voor het aanpassen van stalvloeren en eventueel de inzet van mestrobots zodat verse mest kan worden opgevangen in een afgesloten opvang. Ook is subsidie mogelijk voor de plaatsing van een stikstofstripper eventueel met mestscheider. Door verschillende technieken met elkaar te combineren kunnen veehouders integraal bijdragen aan minder uitstoot van stikstof, methaan en CO2.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn