Vanaf 2 mei Subsidie Agroforestry Gelderland

Agrariërs in Gelderland kunnen vanaf 2 mei 2022 subsidie aanvragen voor het aanplanten van bomen en struiken op een perceel dat ze ook gebruiken voor akkerbouw, groenteteelt of veeteelt. Gelderland vergoedt 75% van de kosten, tot een maximum van € 20.000. De verwachting is dat met deze subsidie 10 tot 20 initiatiefnemers ondersteund kunnen worden met de aanleg van een agroforestry-systeem.

Bomen en struiken zijn belangrijk om bijvoorbeeld landbouwgrond minder kwetsbaar te maken voor de effecten van het klimaat. Ze hebben invloed op het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, houden koolstof vast en laten water in de grond trekken en houden water vast.

Provincie Gelderland wil boeren daarom helpen bijvoorbeeld voedselproducerende bomen en struiken te planten op akkers en weilanden. Het combineren van deze teelten verhoogt de weerbaarheid van het landbouwsysteem.

Vanaf 2 mei 2022 kunnen Gelderse boeren subsidie aanvragen voor aanplant en bijbehorende kosten.

Meer informatie via Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten