Samen met
burgers en de
maatschappij

Asset 7 Verbindend ondernemen

Ondernemen in verbinding met en burgers en de maatschappij. Hoe kan het ook anders tegenwoordig? Burgers en belangenpartijen richten zich ook steeds meer op de boeren in de regio Foodvalley. Landbouwnetwerk Regio Foodvalley wil samenwerking stimuleren zodat wij van tegenstellingen, naar begrip en naar het gedeelde belang gaan. Met winst voor alle partijen. Hieronder staan de projecten die bij dit thema horen. Daar vindt u meer informatie en kan u direct contact opnemen voor vragen of u aan te melden om mee te doen.

Wageningen University & Research (WUR) start binnenkort een onderzoek naar de gezondheidseffecten van zuivel. Leden-melkveehouders in Nederland worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek.

Zuivel zit van nature boordevol goede voedingsstoffen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien op een boerderij minder last hebben van astma, allergieën, en infecties. Het gebruik van zuivel lijkt hier, afhankelijk van het soort zuivel, aan bij te dragen. Om te kijken of dergelijke gezondheidseffecten ook gelden voor volwassenen die op een boerderij wonen of werken. Om dit zo goed mogelijk te onderzoeken is het van belang dat er zoveel mogelijk personen deelnemen.

Wat houdt de studie in?

In het onderzoek zal een grote groep melkveehouders gevraagd worden naar hun zuivelinname, andere voedingsgewoontes, gezondheid, en of men bijvoorbeeld veel sport of rookt. Deelnemers worden 10 jaar lang gevolgd. Zo hopen de onderzoekers verbanden te kunnen leggen tussen onder andere zuivelinname en het voorkómen van ziekten.

Waarom meedoen aan het onderzoek?

U staat als melkveehouder aan de basis van heel veel zuivelproducten die door miljoenen mensen wereldwijd dagelijks worden gebruikt. Al meerdere malen is door wetenschappelijk onderzoek bevestigd dat uw “witte goud” boordevol nutriënten zit en dat het drinken van koemelk meerdere gunstige gezondheidseffecten heeft. Zo is uit eerdere onderzoeken onder andere gebleken dat zuivel de kans op diabetes type 2, darmkanker en de ziekte van Alzheimer verlaagt. Door mee te werken aan dit onderzoek helpt u om nóg meer inzicht te krijgen in het verband tussen zuivelproducten en gezondheid. Mede door uw deelname wordt het mogelijk om steeds meer aspecten van het goede van zuivel met de wereld te delen.

Hoe kan ik meedoen met dit onderzoek?

 • Intake: vul deze vragenlijst in

(u krijgt eerst een toestemmingsformulier te zien, als u instemt met de voorwaarden wordt u meteen naar de screeningsvragenlijst geleid)

 • Als u voldoet aan de criteria om deel te nemen aan het onderzoek wordt u per mail of post benaderd met het verzoek om twee vragenlijsten in te vullen. Het kost ongeveer 30-45 minuten tijd om deze vragenlijsten in te vullen.
 • Vervolgens wordt u, gedurende een periode van 10 jaar, elke 2 jaar gevraagd om de vragenlijst in te vullen.
 • Aan een klein deel van de deelnemers die ouder zijn dan 60 jaar zal hiernaast gevraagd worden of ze eenmalig mee willen doen aan een bloedonderzoek om onder meer de weerstand te bestuderen.

De onderzoekers gaan uiteraard zorgvuldig met uw gegevens om: de gegevens die u invult worden alleen gebruikt voor het onderzoek van de WUR.

Voor extra informatie of vragen over het onderzoek kunt u een e-mail sturen naar de onderzoekers via dairystudie@wur.nl .

Ben je agrariër en heb je een vraag of een concreet idee waarover je in gesprek wilt met anderen in de samenleving (buurt, consument, gemeente)? Kun je daar wat hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met Voer voor Dialoog. Dan bespreken ze samen hoe een mooie aanpak te kunnen bedenken voor jouw vraag of idee. Het belang is wederzijds: jij wordt geholpen om stappen te zetten als ondernemer en zij leren van jouw traject.

Een goed gesprek kan je veel opleveren. Van nieuwe inspiratie en inzichten, samenwerking, ondernemersruimte, een nuttig netwerk en waardering tot een duwtje in de rug of een hart onder de riem. Dialoog voeren is waardevol voor jou als mens én voor je bedrijf.

Iets voor jou?

Kijk hier voor meer informatie

Mogelijke onderwerpen

Ik ontvang vaak bezoekers op mijn erf. Gesprekken die dan ontstaan verlopen niet altijd zoals ik wil. Wat kan ik daaraan doen?

Ik heb een verbouwing gepland en wil daar graag anderen bij betrekken. Hoe pak ik dat aan?

Ik wil samen met mijn omgeving iets nieuws opzetten. Hoe moet ik daar het gesprek over aangaan?

Ik vind het belangrijk dat mijn omgeving mijn bedrijf beter begrijpt. Hoe gebruik ik het goede gesprek om dit te bereiken en onderhouden?

Ik wil mijn bedrijfsvoering omgooien en wil daarover graag in gesprek met meedenkers en -doeners.

Van vraag naar stappenplan en tijdspad

Na een eerste verkennend gesprek gaat een coach met je in gesprek om te ontdekken wat je doel is. Wil je bijvoorbeeld een probleem oplossen, samen met anderen iets ontwikkelen, heb je te maken met ingewikkelde besluitvormingsprocessen of heb je vooral de behoefte om gesprekken over de agrarische sector of je bedrijf anders te voeren? Samen met je coach stel je vervolgens een stappenplan en tijdspad op: met wie wil je in dialoog, wat wil je leren en wat heb je daarvoor nodig?

Procedure

In Voer voor Dialoog gaan ze aan de slag met 4 casussen, ze zijn hiervoor op zoek naar agrariërs die rond hun bedrijf met dialoog aan de slag willen. Na aanmelding zal er een gesprek plaats vinden. Op basis van de aanmeldingen en gesprekken wordt de keuze gemaakt voor de casus. Aanmelden betekent dus niet automatisch dat je geselecteerd wordt.

Hoe ontvang je als boer mensen op je erf? Als agrarisch ondernemer spreek je dagelijks met je erfbetreders. Maar het wordt steeds belangrijker om ook in gesprek te kunnen gaan met de gemeente, provincie en mensen uit je buurt. In de GRATIS Workshop Gastheerschap krijg je in twee dagdelen praktische handvatten van een ervaren hospitality trainer.

De buurt betrekken bij je boerenbedrijf: als boer hoor je vaak dat het belangrijk is om te ondernemen in verbinding met je omgeving. Het wordt steeds minder vanzelfsprekend dat je buren ook boeren zijn. Met het oog op de Omgevingswet die volgend jaar ingaat wordt het cruciaal dat je een goede relatie met je buurt onderhoudt en toekomstplannen goed kunt presenteren aan bijvoorbeeld gemeente en provincie.

Meer informatie en aanmelden

Wat speelt zich dagelijks af op de boerderijen in onze mooi regio? In deze vlogserie nemen boeren en boerinnen je mee! Bekijk hier de vlogs

Al het eten uit de directe omgeving te halen. Lekker, gezond en duurzaam met een eerlijke prijs voor de producent.

Niet af en toe een paar streekproducten, maar al uw maaltijden. Van toetje tot pasta, van fruit tot biertje. Dit doen we door middel van een streekbox met verse en duurzame producten direct van de boer.

Meedoen? Kijk op www.eerlijketenuitdestreek.nl

LTO Noord werkt met een programmatische aanpak aan interactie met de samenleving. Eén van de activiteiten binnen dit programma is het ondersteunen van boeren en tuinders die allemaal zelf interactie opzoeken met de samenleving.

Het servicepunt helpt met professionele ondersteuning in de vorm van praktische werkzaamheden, netwerk, geld voor kleine investeringen en advies. Een aantal voorbeelden van diensten die het servicepunt kan verlenen:

 • Advies / klankbord bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën / concepten
 • Het maken van een draaiboek voor een evenement / activiteit
 • Advies en hulp bij het maken van (communicatieve) teksten voor bijvoorbeeld een webpagina, een goede sponsorbrief of flyer
 • Hulp of budget voor het maken / drukken van flyers / communicatie materiaal ten behoeve van de activiteit
 • Opstellen en verzenden van een persbericht, hulp en advies voor het beantwoorden van persvragen
 • Contact leggen binnen het netwerk van LTO Noord dat kan helpen om de activiteit vorm te geven / verder te brengen.
 • Hulp of advies bij het schrijven van een vergunnings- of financieringsaanvraag voor de activiteit.
 • Training of coaching om de activiteit te kunnen uitvoeren


Meer informatie

Vallei Boert Bewust werkt aan verbinding tussen boeren en tuinders en samenleving in eigen streek. Boert Bewust is gestart in de Vallei als initiatief van vier varkenshouders, waaronder huidig Tweede Kamerlid Jaco Geurts. In 2013 ging in deze regio het eerste Vallei Boert Bewust bord de grond in. Inmiddels zijn ongeveer 80 boeren aangesloten. Daarnaast is Boert Bewust inmiddels uitgerold in zes andere regio’s in Nederland.

Benieuwd wat anderen er van vinden? Lees hier het verhaal van Roel van Dijk.

Boeren van ‘Vallei Boert Bewust’ vloggen ook! Kijk eens hier.

Vragen? Neem contact op met Vallei Boert Bewust: info@valleiboertbewust.nl, T 033 277 63 90

Platform voor boerderijeducatie bij lagere scholen, later mogelijk uit te breiden naar middelbaar onderwijs. Tien boeren zijn nu al gecertificeerd (Foodvalley incl. Putten) om dit te faciliteren. Streven om een Foodvalley-bus te gaan inzetten, mogelijk ook i.s.m. Food Academy en andere demonstratie- en educatieprogramma’s.

Voor meer informatie kijk op www.lerenbijdeboer.nl 

Kijken bij de boer organiseert jaarlijkse fietstochten, ca. 6000 bezoekers. Stap op de fiets en geniet van de mooie Gelderse Vallei. Langs elke route zetten diverse agrarische bedrijven hun deuren open voor publiek. Zie de website van Kijken bij de boer voor de data en meer informatie over de fietstochten.

Kijken bij de boer zoekt versterking bij het organiseren van fietstochten in juli en augustus. Wil je meehelpen? Neem contact op met Sophie van Room: sophievanroomen@ltogeldersevallei.nl

Coöperatie Boerenhart is een organisatie die ontstaan is door een unieke samenwerking tussen een aantal partijen in de Gelderse en IJssel Vallei. Lokale producenten hebben de krachten gebundeld en Boerenhart opgericht.  De producenten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is het belangrijk dat zijn maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Zij maken unieke producten van zeer hoge kwaliteit.


Lid worden
Heeft u interesse om lid te worden van de coöperatie? Laat het dan aan ons weten via info@boerenhart.nl of bel met 088-0001525 Het bestuur beslist of nieuwe leden worden toegelaten tot de coöperatie. Door lid te worden scheelt het uw klanten een ritje naar uw boerderij. Daarnaast biedt Boerenhart een goed overzicht van de streekproducten die de Veluwe te bieden heeft en komen uw producten bij een grote groep afnemers onder de aandacht.

Meer informatie: https://www.boerenhart.nl/

Maaltijdboxen met echt Veluwse streekproducten. In maart 2020 moest de horeca  dicht en ging op een innovatieve manier op zoek naar oplossingen, maar de producten van de Veluwse boeren vonden minder afzet. Daarom is het initiatief Uit Veluwe gestart met de online verkoop van maaltijdboxen en echt Veluws eten en drinken. Benieuwd naar de producten en/of hoe u mee kunt doen? Kijk op https://uitveluwe.nl/

De Farmacademie: Beleving van boer tot bord! Koks en zwarte brigade leren het verhaal van boer vertellen. Dit is een initiatief van Eco Fields en Coöperatie Boerenhart. De Farmacademie leidt medewerkers in de horeca op door middel van workshops, themabijeenkomsten en stages. Een uniek initiatief: de workshops worden gegeven door de boeren zélf.

Doel van de Farmacademie: het verhaal van de prachtige streekproducten bij de klant aan tafel te krijgen. Hoe komen deze producten tot stand? Wat is het verhaal? Meer beleving voor de restaurantbezoeker, dat is de bedoeling. Daarnaast krijgen cursisten informatie over wat streekproducten zijn en wat biologisch is.

Voor meer informatie kijk op www.ecofields.nl/farmacademie/ 

Kinderdagverblijf op Boerderij
Ondernemers die zijn aangesloten bij de VAK kunnen profiteren van de speciaal voor hen ontwikkelde agrarische kinderopvangformule.
https://agrarischekinderopvang.nl/

Zorgtak op boerderij 
Brancheorganisatie, brengt landbouw- en zorgpartijen bij elkaar en stimuleert tot samenwerken en innovatie. Ook is ze aanspreekpunt voor de landelijke overheid en behartigt samen met haar leden regionale en landelijke belangen.
https://www.zorgboeren.nl/

LekkerBoer
Het platform zorgt ervoor dat boeren, buitenschoolse opvang organisaties, beweegpartijen, kookpartners, maaltijdleveranciers, supermarkten, gemeenten en gezondheidsorganisaties met elkaar kunnen samenwerken. Allemaal met hetzelfde doel, namelijk zoveel mogelijk kinderen en jongeren jong leren eten!
https://www.lekkerboer.nl/

Farmcamps
FarmCamps is een boerderijvakantie formule waarbij wij gezinnen met jonge kinderen de mogelijkheid bieden om te logeren op een werkende boerderij en zo spelenderwijs kennis te kunnen maken met het leven van en op het platteland.

Deze vorm van verbrede landbouw biedt niet alleen financiële kansen voor agrariërs, maar daarmee draagt de boer ook bij aan de opvoeding van onze kinderen en hun bewustwording. En dat is hard nodig, want maar weinig kinderen weten nog waar de melk vandaan komt.

FarmCamps is altijd op zoek naar nieuwe agrarische partners die zich met de juiste motivatie willen aansluiten bij onze formule. Op deze pagina lees je van alles over onze manier van samenwerken en de mogelijkheden. Bekijk ook de checklist om te zien of jij de belangrijkste ‘ingrediënten’ voor een FarmCamper hebt.
https://www.farmcamps.nl/goedboeren.html

LTO Vakgroep Multifunctionele Landbouw
LTO MFL behartigt de belangen van ondernemers in de diverse deelsectoren en verzilvert de potentie van de multifunctionele landbouw. Dit doet zij in de eerste plaats door de sector meer collectief te organiseren en zichtbaar te maken bij beleidsmakers.

Ga naar de website