Verdienmodel met notenteelt

Jan van der Veen is een enthousiaste aspirant-teler van hazelnoten. Vooral om kennis te vergaren, doet hij mee aan ‘Noten uit Overijssel’, een project van LTO Noord.

Jonge hazelnootboompjes op het perceel naast de oprijlaan verraden dat we de boerderij van Van der Veen (58) in het Overijsselse Radewijk hebben bereikt. In totaal staan er zo’n 1.800 boompjes op 3 hectare. ‘In december en januari hebben we ze geplant’, zegt de ondernemer. ‘Gelukkig hebben we veel goed en groeizaam weer gehad dit jaar. Daardoor zijn bijna alle hazelaars goed aangeslagen. Tot vorig najaar was Van der Veen melkvee- en vleeskuikenhouder. De melkveehouderijtak is beëindigd. ‘Hoewel ik met veel plezier koeien molk, hebben we ons toch al een paar jaar bezonnen op de toekomst, onder meer omdat geen van onze vier kinderen verder wil in de veehouderij. Toen ik opperde om te beginnen met de teelt van noten, waren ze allemaal enthousiast. De aanplant van 3 hectare hazelnoten op bestaand grasland mag je dan ook een keuze van het gezin noemen.’

De ondernemer doet regelmatig mee aan activiteiten van het LTO Noord-project ‘Noten uit Overijssel’. ‘Met dit project willen we de teelt van noten in Overijssel stimuleren’, licht projectleider Michaëla van Leeuwen van LTO Noord toe. ‘Notenteelt pas bij verduurzaming van de landbouw. Notenbomen dragen bij aan meer biodiversiteit en zijn goed voor de bodem.’

Volgens Van Leeuwen is er bij de teelt van noten ook een goed verdienmodel te maken. ‘Een saldo van 8.000 euro per hectare is volgens Kwin Fruitteelt haalbaar.’ Een overschot aan Nederlandse noten zal volgens de projectleider niet snel ontstaan. ‘Voorzichtige berekeningen laten zien dat er ruimte is voor 80.000 hectare noten in Nederland om in de binnenlandse consumptie te voorzien. Nu staat er nog nauwelijks 100 hectare aan notenbomen.’

Concurrentie uit buitenland
Van der Veen is iets terughoudender en zegt dat hij nog niet precies weet hoe zijn verdienmodel eruit gaat zien. ‘Bijna alle noten komen uit het buitenland. Met de telers daar moeten we concurreren. Puur op kostprijs winnen we dat niet. Gelukkig zijn er veel argumenten om voor noten uit eigen land te kiezen. Ik heb al meerdere vragen gehad van winkels in de regio of we al noten kunnen leveren. Helaas duurt dat nog een jaar of vijf.’

Daarmee benoemt de ondernemer een lastig punt voor startende notentelers. ‘We hebben eerst de teelt van walnoten overwogen, maar dan moet je tien jaar op de eerste oogst wachten. Met hazelnoten duurt dat minder lang. Daarom denken we dat deze noot financieel interessanter is voor ons.’ Tot de hazelnootbomen echt in productie komen, probeert hij tussen de rijen bomen zoveel mogelijk gras te oogsten. ‘Dit jaar lukt dat best aardig.’

Bron: LTO Noord

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten