Voor elke boer is er wel een verdienmodel

Evert Hein Schuiteman, directeur Schuiteman Corporate Finance

‘Agrariërs zorgen voor ons eten en geven veel bedrijven en organisaties bestaansrecht. Stalinrichters, voerfabrikanten, adviseurs, onderwijs, wetenschap enzovoort; alle hebben hun roots in de primaire sector. De kennis en ervaring wat betreft voedselproductie die dat heeft opgeleverd, wordt wereldwijd vermarkt. Die positie moeten we zien te behouden. Dat kan alleen met een sterke agrarische sector als basis. Als we niet zuinig zijn op onze agrariërs, verliezen we op termijn veel bedrijven, kennis en ervaring. De agrarische sector is essentieel voor onze economie.

Tijdens een conferentie van Salentein presenteerde ik mijn droom: de Regio Foodvalley als dé proeftuin van de wereld. Zowel in de zin van het proeven van eten als van het proeven doen. In zo’n proeftuin zijn alle schakels in de keten sterk met elkaar verbonden. Door intensief samen te werken kunnen we problemen aanpakken, innoveren en efficiënter werken.

Of het nu gaat over mest, veevoer, stank of eiwittransitie, er liggen volop kansen. Salentein kan de initiator en facilitator zijn om mensen te inspireren tot nieuwe samenwerking en om initiatieven op gang te brengen.
 Met alle partijen aan tafel kunnen we agrariërs steunen, kansen zichtbaar maken en verdienmodellen aanreiken. Voor elke boer is er wel een verdienmodel. Om dat zichtbaar te maken hebben de Salentein-partijen een ondernemersscan ontwikkeld, die individuele boerenbedrijven en de ondernemer erachter doorlicht. De scan maakt de mogelijkheden van een bedrijf die passen bij de visie van de ondernemer inzichtelijk. Ik ben er sterk van overtuigd dat mensen moeten doen waar ze energie van krijgen.’

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten