Voorbereidende werkzaamheden Aeres Insect Experience Centre gestart

Bij Aeres MBO Barneveld is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het Insect Experience Centre dat volgend jaar in gebruik genomen wordt. Het Insect Experience Centre is een onderzoeks- en demofaciliteit met als hoofddoel: kennisdeling over het sluiten van kringlopen door middel van het kweken van insecten op reststromen van de voedselproductie.

 In de eerste plaats is de Amusca HF-Larvae Breeding Unit inmiddels geplaatst bij het Poultry Innovation Lab, op het terrein van Aeres MBO Barneveld. De units zijn gemaakt door Mavitec, onder licentie van Amusca. In de loop van volgend jaar kan er per dag een ton larven worden geproduceerd o.a. bestemd om pluimvee mee te voeren.

In de tweede plaats wordt op dit moment gebouwd aan een uitbreiding van het bestaande Poultry Innovation Lab met een insectenafdeling, waar de bedrijven Jansen Poultry Equipment en Avingstan o.a. een geautomatiseerde insectenkweek unit gaan uittesten en demonstreren.

Het Insect Experience Centre is een onderzoeks- en demofaciliteit met als hoofddoel kennisdeling over het sluiten van kringlopen door middel van het kweken van insecten op reststromen van de voedselproductie (en zodra dit wettelijk kan ook is via pluimveemest).

Enkele voorbeelden van manieren waarop  kennisoverdracht in de loop van 2021 zal plaatsvinden:

  • Er wordt een mini-symposium voor verschillende stakeholders georganiseerd;
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en trainingsmateriaal voor studenten; van Aeres (V)MBO en (agrarisch) ondernemers die de overstap overwegen naar insectenkweek.
  • Studenten helpen bij de uitvoering van het beheer  van het Insecten Expertise Centre en krijgen op deze manier in de praktijksituatie kennis en ervaring op het gebied van insectenkweek.
  • Het bedrijfsleven, overheden en organisaties kunnen de apparatuur vrij bekijken en kennis opdoen.
  • Studenten kunnen in lessen vleeskuikenmanagement of insectenmanagement kennis nemen van, oefenen in en uitvoering geven aan deze manier van circulaire landbouw. De studenten krijgen zo de meest actuele informatie en dat geldt ook voor de begeleidende docenten.

Individuele insectenkwekers en bedrijven kunnen op basis van een contract gebruik maken van de kweek-en broedunit. Dat geldt ook voor bedrijven.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn