Vooruitboeren in de Gelderse Vallei

LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei en de agrarische jongerenorganisaties in de regio hebben een omgevingsvisie geschreven voor de dertien gemeenten in de Gelderse Vallei. Het document moet een handvat zijn voor gemeenten bij het uitvoeren van de Omgevingswet.

In de visie wordt aan de hand van enkele grote thema’s beschreven welke rol de landbouwsector hierin kan spelen en wat gemeenten kunnen doen om de landbouw ontwikkelruimte te geven. Daarbij gaat het om de thema’s landschap, energie, water & bodem, ontwikkelruimte en functiewijziging.

Donderdag werd de visie officieel gepresenteerd en kregen de verantwoordelijke wethouders van Woudenberg (Pieter de Kruijf) en Ede (Jan Pieter van der Schans) de eerste exemplaren van ‘Vooruit boeren in de Gelderse Vallei’ overhandigd. Welvarend, mooi en levendig

Voorzitter Gina van Elten van LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei: ‘Deze visie is voor alle gemeenten in ons gebied van toepassing. Als boeren hebben we het platteland in de Gelderse Vallei gemaakt tot wat die is: welvarend, mooi en levendig. Voedsel is een vanzelfsprekendheid voor veel mensen, maar het is echt een groot goed dat we in ons land de ruimte hebben om het te maken. Het is een uitdaging om die ruimte te behouden, daarvoor hebben we de steun van lokale overheden nodig.’ Volgens Van Elten is de samenwerking met de gemeenten in de Gelderse Vallei goed en wordt deze ook gekoesterd. ‘We vragen als sector misschien veel, maar we leveren ook veel. We zorgen voor werkgelegenheid, dragen bij aan de regionale economie, werken aan biodiversiteit, produceren voedsel van hoogstaande kwaliteit, zijn medemaker van het mooie landschap en zijn, onder voorwaarden, ook energieleverancier.’ Bovendien hebben boeren altijd meebewogen met maatschappelijke veranderingen, geeft de afdelingsvoorzitter aan. ‘Maar veranderen kan alleen als onze producten en diensten voldoende inkomsten geven. Het is daarom belangrijk dat wij van onderuit vertellen wat wij nodig hebben. ‘

Pluimveehouder Melvin Hazeleger was namens Agrarisch Jongeren Kontact Ederveen ook betrokken bij het opstellen van de omgevingsvisie. Hij zegt dat jonge boeren veel bedreigingen op zich af zien komen. ‘Er is veel gaande. Wij hopen dat we vanuit gemeenten het steuntje in de rug krijgen dat we nodig hebben. Als jongeren willen we wel vooruit, wij zijn enthousiast. Gemeenten kunnen ons faciliteren door het mogelijk te maken een bedrijf over te nemen. Ontwikkelruimte is voor ons heel belangrijk.’

Bron: Nieuwe Oogst
Foto: Tys Hallema

De brochure download u hieronder.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn