Voucher Bedrijfsadvies Natuurinclusieve Landbouw GLD

Vanaf 5 september 2022 kunnen agrarische ondernemers tot €1.500,- vergoed krijgen voor advies over de omslag naar een natuurinclusieve onderneming en/of kringlooplandbouw. Er is budget voor 180 adviezen.
Het advies moet gaan over onderwerpen binnen de natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw, zoals: brongerichte vermindering van uitstoot (emissies), duurzaam landgebruik en toename van biodiversiteit, gesloten voedselsysteem of -mineralenkringloop, vermindering gebruik diergeneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. En/of een beter verdienmodel zonder toename van de veestapel.

Hoe werkt het?
Gelderse agrariërs kunnen een voucher downloaden. Met deze voucher kunnen ze een adviseur inschakelen. De agrariër kan deze vrij kiezen. De voorwaarde is wel dat de adviseur staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel. En de adviseur is verplicht een bezoek aan het bedrijf te brengen. Uiteindelijk vraagt de gekozen adviseur de vergoeding (subsidie) aan met ondertekening van beide. Het advies dat de deskundig adviseur geeft, moet voldoen aan voorwaarden.
De voucher en meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van deze vergoeding vindt u op de subsidiepagina op onze website.

Helpen stappen zetten
Boeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan meer biodiversiteit, een gezonde leefomgeving, een vitaal platteland en de doelstellingen van het klimaatbeleid. Natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw dragen daaraan bij. Provincie Gelderland wil de beweging van boeren richting natuurinclusieve kringlooplandbouw. Dit staat als provinciaal beleid in de Kadernota Agrifood. Een advies helpt agrariërs vervolgstappen te zetten.

Klik hier om naar de website van Provincie Gelderland te gaan. 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn