Waarderen
en verdienen

Asset 7 Waarderen en verdienen

De verdienmodellen van agrarische bedrijven zijn toe aan vernieuwing. Nu is het lastig om een goede boterham te verdienen. De boer van de toekomst produceert niet alleen voedsel, maar wellicht ook energie, natuur en kennis. De agrarische sector zorgt voor landschap, bodem en biodiversiteit en draagt bij aan een circulaire economie. Daarvoor wordt de sector nog te weinig gewaardeerd. Landbouwnetwerk Regio Foodvalley zet in op waardering, een goede beloning en een eerlijke verdeling van winsten en risico’s. Lees hieronder meer over de verschillende projecten van dit thema.

Start 12 oktober 2021

Hoe richt je nu een verdienmodel in voor voor het agrarisch bedrijf van de toekomst? Welke kansen liggen er in nieuwe concepten en korte ketens? Doe mee aan de Masterclass Verdienmodellen, Concepten en Korte ketens vanaf 12 oktober 2021! 

De bestaat uit 7 bijeenkomsten met een toegankelijk ochtendprogramma voor een brede doelgroep én een verdiepend middagprogramma exclusief voor agrarisch ondernemers.

Samen met coaching van experts en een netwerk van collega-ondernemers binnen de groep werk je iedere sessie verder aan jouw unieke verhaal met inbreng van je eigen bedrijfsgegevens en cijfers. Experts geven niet alleen inspiratie en de laatste kennis van zaken mee voor een specifiek thema. Ze coachen jou als ondernemer ook op hoe je je kunt onderscheiden van de meerderheid, die vaak in anonimiteit hun product of dienst van het erf zien gaan tegen (te) beperkte waardering en verdiensten. Na deze Verdieping heb je beter in beeld wat voor toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen je hebt te bieden richting partners en klanten. Dit kun je onderbouwen met data en feiten. Daarnaast weet je nog beter hoe je inspeelt op de maatschappelijke trends van jouw inzet voor betere producten en diensten maar ook bodem, landschap en biodiversiteit. Daarnaast levert het direct een relevant netwerk van collega ondernemers op die voor soortgelijke uitdagingen en kansen staan.

Meer informatie en aanmelden via Boer aan het Roer

Duurzaamheid gaat een steeds belangrijkere rol spelen voor consumenten. Dit blijkt uit de nieuwste Agrifoodmonitor die werd gepresenteerd bij de opening van Dutch Food Week. Mensen vinden rechtvaardigheid, diervriendelijkheid, milieuvriendelijkheid en begrippen als transparantie, natuurlijk en regionaal belangrijker dan ooit als het om voedsel op hun bord gaat. Dat is dit jaar duidelijk anders dan voorgaande jaren.

Meer info via deze link

Er start een nieuwe Masterclass in najaar 2021! Meld je aan voor de online informatiebijeenkomst via Boer aan het Roer op 7 september. 

De Masterclass Korte Ketens is gericht op ondernemers die hun product via maximaal 1 schakel bij de eindconsument willen krijgen.  

In 2020-2021 wordt de Masterclass opnieuw georganiseerd vanuit Boer aan het Roer. In zeven sessies ontdekken de ondernemers nieuwe manieren om hun producten af te zetten in de directe omgeving en leren ze van elkaars goede voorbeelden. 

 Bekijk de kandidaten en resultaten van de Masterclass 2018-2019.

 

Meer informatie via Boeraanhetroer.nl.

Optimaal benutten grondstoffen, verwaarden reststromen, verminderen voedselverspilling
Wat houdt het in?
De werkplaats is een community of practice. In de werkplaats werken ketenpartijen, onderwijs- & kennisinstellingen en overheden aan het verwaarden van reststromen, het optimaal benutten van grondstoffen en het verminderen van voedselverspilling. Zij wisselen kennis en ervaringen uit, starten projecten en nieuwe samenwerkingen, ontwikkelen onderwijs – curricula en voeren onderzoek uit.

Het onderwerp is breed, daarom is de werkplaats een samenwerking met andere programma’s in Regio Foodvalley (zoals Programma Voedsel- en Eiwittransitie en Landbouwnetwerk Regio Foodvalley) en met organisaties zoals Wageningen UR, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, Voedingscentrum en Foodvalley NL.

Aanpak werkplaats
De Werkplaats Circulaire Voedselketens richt zich primair op 2 doelgroepen:

1. Ondernemers / ketenpartijen

2. Voedselverspilling & Onderwijs


Steeds meer ondernemers zoeken naar oplossingen voor hun afval, zij proberen verliezen te verminderen en hun reststromen een goede bestemming te geven. Dat bespaart kosten, zorgt voor een duurzamere bedrijfsvoering en klanten vinden het steeds belangrijker. De Werkplaats Circulaire Voedselketens ondersteunt ondernemers hierbij door: uitwisseling kennis en ervaringen, inzet expertise en het benutten van het netwerk binnen en buiten Regio Foodvalley.

In de werkplaats-bijeenkomsten gaan we in op vragen zoals:

  • Hoe kan ik geld verdienen aan de stromen die ik over houd (of van anderen ontvang)?
  • Hoe kan ik minder verspillen en daarmee kosten besparen?
  • Hoe kan ik voedsel langer houdbaar maken?
  • Hoe kan ik op circulaire wijze mijn spullen verpakken, mijn productie doen en bijvoorbeeld het transport organiseren?
  • Kan ik aansluiten bij regionale initiatieven, bijvoorbeeld voor het samen waarderen van reststromen?
  • Welke hulp is er om mij te helpen? Bijvoorbeeld als ik onderzoeksvragen heb, als ik specifieke expertise zoek, als ik stromen over heb of soms financiering zoek?
  • Hoe kunnen we in Regio Foodvalley samen toewerken naar sterkere en meer circulaire ketens?

Kijk voor meer informatie, bijeenkomsten en Masterclasses op https://regiofoodvalleycirculair.nl/werkplaatsen/werkplaats-circulaire-voedselketens

Platform Agrifood “Toekomst voor de Gelderse boer” online
Team Agrifood van provincie Gelderland heeft een online platform opgericht voor alle agrarische ondernemers die werken aan een duurzame toekomst voor hun bedrijf. Hier maken we zichtbaar hoe er in Gelderland wordt gewerkt aan de omschakeling naar een meer duurzame landbouw met een passend verdienmodel voor de boer.


Het platform biedt inspiratie, kennis en informatie over ondersteuningsmogelijkheden en ontwikkelingen die de omslag naar een duurzaam bedrijf mogelijk maken. Het is bedoeld voor de ondernemers in de land- en tuinbouw en de bedrijven en organisaties die actief zijn in de agrarische sector. We stimuleren vernieuwing en het delen van kennis. Zo helpen we de hele sector met verduurzamen. Laat u inspireren! We nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen.

Klik hier om naar het platform te gaan.

Als boer en ondernemer wilt u vooruit. Investeren in duurzame landbouw klinkt goed, maar uw grote zorg is of u die investeringen ooit terugverdient. Veel boeren maken zich al klaar voor de toekomst. Ook u wilt de juiste keuzes maken voor een gezonde toekomst van uw boerenbedrijf. De gratis online Kringlooplandbouwscan van LNV kan u helpen bij het maken van de eerste keuzes.

Nadat u de Kringlooplandbouwscan hebt ingevuld, krijgt u te zien welke stappen u met uw bedrijf kunt zetten op weg naar kringlooplandbouw. Eerst krijgt u enkele vragen over uw bedrijfssituatie. Daarna kunt u een aantal verdiepende vragen invullen over thema’s die specifiek te maken hebben met uw bedrijfsvoering. Deze thema’s zijn ontleend aan de Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden over de omslag naar kringlooplandbouw.

Op basis van uw antwoorden krijgt u een advies dat verwijst naar:

– Regelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die relevant zijn voor uw bedrijf
– Artikelen op Groen Kennisnet die aansluiten bij uw bedrijf
– Verhalen van agrariërs die al bezig zijn met kringlooplandbouw op het Platform Kringlooplandbouw

Ga naar de online Kringlooplandbouwcan

Vanaf 1 april tot 20 mei 2021 is de subsidieregeling Professionalisering Korte Voorzieningsketen open. Met deze regeling kunnen samenwerkende partijen hun korte keten initiatief verder brengen en daadwerkelijk tegemoet komen aan eisen en wensen van afnemers.

Meer informatie

De Nieuwe Boerderijwinkel
Kennisbrochure over De klant, het concept, het assortiment en de inrichting. Lees de brochure

NEON Food Network Ede
Een netwerk voor en door ondernemers, waarbij leden invloed kunnen uitoefenen op de invulling van de bijeenkomsten en de koers van het netwerk. NEON food start in het kennishart van de Foodvalley: Ede en Wageningen. Bijeenkomsten, kennisdelen én podcasts! In de podcastserie Stinger Food Sessions  komen ondernemers van marktleiders tot start ups en van food innovators tot ambacht aan het woord. Allen zijn zo verschillend, maar wat hen verbindt is dat zij uiteindelijk zorgen voor wat de consument eet en drinkt.
https://neonfood.nl/podcast/

Rapport Korte Ketens in Gelderland
In opdracht van de provincie Gelderland en het ministerie van LNV heeft Wageningen Economic Research (WER) onderzoek gedaan naar de vraag naar producten uit de korte keten door verkoopkanalen als horeca, (bedrijfs)restaurants, catering, hotels en supermarkten.
Lees het volledige rapport 

Boer aan het Roer – Nieuwe Verdienmodellen
Binnen het thema Nieuwe Verdienmodellen wordt binnen Boer aan het Roer kennis verzameld en gedeeld. Kijk voor inspiratie, cursussen en tips op de webpagina Verdienmodellen van Boer aan het Roer

Het Markemodel
Duurzame landbouw waarderen én belonen? In de Achterhoek springt men hierop in met het Markemodel.
Bekijk het webinar over het model.

Verdienmodel met notenteelt
Jan van der Veen is een enthousiaste aspirant-teler van hazelnoten. Vooral om kennis te vergaren, doet hij mee aan ‘Noten uit Overijssel’, een project van LTO Noord. Lees meer

Webinar varkenshouderij: “Laat zien dat je een uniek product hebt.”
„Je moet niet in de slachtofferrol kruipen maar trots zijn op wat je doet. Laat zien dat je een hoogwaardig product hebt”, zei hoogleraar Leo den Hartog van de Wageningen University & Research (WUR) tijdens de eerste uitzending van Knorren met…!. De webinar werd georganiseerd door de Holland Swine Group en stond in het teken van de License to produce voor de Nederlandse varkenshouderij. Lees meer