Walnotenbomen voor kippen in Renswoude

Walnotenbomen voor kippen in Renswoude

Kippen zijn bosvogels die zich op hun gemak voelen onder bomen. Door walnotenbomen te planten, bied je kippen niet alleen een veilige uitloopmogelijkheid, maar door opname van CO₂ verminder je ook de emissie van broeikasgassen.

In Renswoude hebben biologische pluimveehouders Johan, Jantine en Ariën Verbeek ruim 200 walnotenbomen geplant in de uitloopruimte voor hun ruim 16.000 kippen. Die bomen moeten zorgen dat kippen makkelijker naar buiten lopen. Een kip is een Aziatische bosvogel die zich op zijn gemak voelt onder bomen. Een biologische of vrije-uitloop kip heeft wettelijk 4 m² uitloopruimte nodig. Vaak zie je dat kippen de aangeboden ruimte niet goed benutten en dicht bij de stal blijven. Maar onder bomen benutten ze de ruimte beter, zo blijkt uit ervaring.

 

Bomen

Al eerder hebben Probos en het Louis Bolk Instituut ervaring opgedaan met het aanbod van een meer beschutte omgeving voor kippen, bijvoorbeeld door de aanplant van wilgen, fruitbomen of olifantsgras. Ook Verbeek heeft ervaring opgedaan met fruitbomen, maar het onderhoud van die bomen was lastig, zegt hij in in een artikel in Wagenings Universiteitsblad Resource. ‘Fruitbomenonderhoud vergt specifieke kennis. Wij zijn geen fruittelers’.

De aanplant van de notenbomen maakte deel uit van een proefproject van Wageningen University & Research om mogelijkheden van CO₂-opslag in kaart te brengen. Dat kun je doen door bomen aan te planten: in agroforestry, een combinatie van landbouw en bosbouw zoals in dit geval de aanplant van bomen op pluimveebedrijven of de aanleg van voedselbossen.

Investering
De aanplant van de bomen kostte Vermeer 12.500 euro. Hij hoopt die investering op termijn terug te verdienen door de verkoop van walnoten, al wordt dat nog lastig. Hij exporteert een groot deel van zijn eieren naar Duitsland. De Duitse certificeerder wil geen eieren accepteren waarbij de uitloop economisch dubbel gebruikt wordt.

Niet alleen in Renswoude zijn walnotenbomen geplant. De biologische pluimveehouders Rob en Gracia Verdel en Edward Satkowski hebben in Almen op hun bedrijf voor 16.000 kippen een vijftigtal walnotenbomen geplant, meldt de Pluimveekrant in een artikel.

Bron: Pluimveekrant via Groen Kennisnet

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn