Waterschap stelt 400 000 euro beschikbaar voor Watersparen

Waterschap Vallei en Veluwe stelt 400 000 euro beschikbaar voor eigenaren van grond om water te besparen

Grondeigenaren in het landelijk gebied worden door het Waterschap Vallei Veluwe uitgenodigd om maatregelen te nemen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, die het vasthouden van water bevorderen en die water toevoegen aan de grondwatervoorraad. Dergelijke maatregelen worden ook wel samengevat als ‘watersparen’. Om droogte(schade) tegen te gaan is het van belang water vast te houden als er nog meer dan voldoende water is. Er zijn verschillende bewezen manieren, effectieve maatregelen, om water vast te houden, maar het waterschap staat ook open voor nieuwe ideeën.

kijk op https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/watersparen/

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn