Webinar Actualiteiten en knelpunten gewasbescherming

26 mei, 19.30 uur

Deze avond bespreken we de actualiteiten in het beleid rondom gewasbescherming. Ook worden hier de actuele knelpunten in de gewasbescherming besproken. Hierbij komen zowel de knelpunten in de akkerbouw aan de orde als die in de vollegrondsgroenten.

Te denken valt hierbij aan problemen met herbiciden in cichorei en uienvlieg in ui maar ook bonenvlieg in boon en trips in spruiten. Ook zal kort de stand van zaken van glyfosaat besproken. Ook komt het wegvallen van mancozeb aan de orde en wordt de vergelingsziekte in suikerbieten aangestipt. Daarnaast zal kort uitgelegd worden hoe het werk van een Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP) er aan toe gaat. Natuurlijk gaan we ook met de deelnemers aan het webinar over deze zaken in gesprek.

Meld je hier aan.

Bron: LTO Noord

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een