Webinar bodembiologie

15 februari, 10.00 uur

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland organiseert samen met het project Van bodemkennis naar bodemkunde op maandag 15 februari van 10.00 tot 11.00 uur een gratis webinar over het thema bodembiologie: “De rol van bodemleven: de onzichtbare boerenhulp”. Experts aan tafel zijn microbioloog Eline Keuning en lector duurzaam bodembeheer Emiel Elferink.

Een goed functionerende bodem levert verschillende belangrijke ecosysteemdiensten. Diensten die de natuur gratis verstrekt aan de mens: waterregulatie, klimaatregulatie, biodiversiteit, gewasbescherming. Boeren, maar ook de maatschappij kunnen hiervan profiteren. Die voordelen zo goed mogelijk benutten is een grote uitdaging. Daarom is kennis over fysische- en chemische bodemaspecten nodig, maar vooral ook van de bodembiologie en de effecten van praktische maatregelen daarop is onontbeerlijk.

Meer informatie en aanmelden

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten