Webinar Bodemverdichting

23 maart

Verdichting is een serieus probleem in de Nederlandse landbouwbodems. In sommige regio’s is de bodem tot wel 70% van het landbouwareaal verdicht. In deze cursus worden de oorzaken en gevolgen van bodemverdichting aan u uitgelegd en wordt verteld hoe bodemverdichting vermeden en opgelost kan worden.

Hoe meet je verdichting en hoe kan dit door goed bodembeheer worden voorkomen? Dit zijn vragen die worden behandeld in deze korte webcursus.

Er wordt inzicht gegeven in maatregelen die genomen kunnen worden in de praktijk en ervaringen van agrariërs over genomen maatregelen worden gedeeld.

De cursus wordt online gegeven en duurt een vol uur. Deelname is geheel kosteloos!
Cursusleider: Everhard van Essen.

Meer informatie en aanmelden

Bron: Aequator

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten