Webinar Circulaire Bemesting: Hoe?

16 maart

Alle landbouwsectoren krijgen in de nabije toekomst te maken met kostprijsverhogingen en verzwakking van de internationale concurrentiepositie. De vraag is nog wel of sectoren de rekeningen onderling door kunnen schuiven: kunnen veehouders de rekening voor mestverwerking bijvoorbeeld doorschuiven naar de akkerbouw? Webinar georganiseerd door NPPL.

Met Pieter de Wolf (WUR), Wim van Dijk (WUR), Klaas Schenk (LTO vakgroep Akkerbouw/Vollegrondsteelt) en Tom Hendrickx (CropSolutions)

Webinar op 16 maart van 20.00-21.00 uur.

Aanmelden

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

‘Het blijft superspannend’

Conny van den Top heeft de afgelopen jaren steeds kleine stapjes gezet naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Vanuit gemeente Ede en LTO Noord heeft zij