Webinar Emissiereductie in de stal en daarbuiten

12 maart

De leercyclus “naar een emissieloze landbouw” voor erfbetreders en koplopers wordt georganiseerd in voorjaar 2021.

Onderdeel daarvan zijn de themabijeenkomsten voor Erfbetreders & Koplopers: Leercyclus Naar emissieloze landbouw. Deze vinden elke vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur plaats.

Meer informatie

Bron: Groen Kennisnet

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

‘Het blijft superspannend’

Conny van den Top heeft de afgelopen jaren steeds kleine stapjes gezet naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Vanuit gemeente Ede en LTO Noord heeft zij