Webinar Gebiedsproces Binnenveld

Datum: 10 februari, 20.00 uur

Ben je ook betrokken bij het Binnenveld? Ga met ons in gesprek!

Het Binnenveld: een prachtig gebied waar mensen wonen, werken, fietsen en wandelen. Het is een gebied in beweging. De komende jaren worden er bijvoorbeeld plannen gemaakt voor het bouwen van huizen, het opwekken van duurzame energie, het reduceren van de stikstofuitstoot en de verduurzaming van de landbouw. Daarnaast zien we dat de wegen in Het Binnenveld drukker worden, met negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Het is belangrijk om al die ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en duidelijke keuzes te maken over wat we in de toekomst willen. Hoe zorgen we voor een leefbaar, economisch en ecologisch sterk Binnenveld?  Een plek waar je in de toekomst graag woont, werkt en recreëert.

Jouw mening is belangrijk

De komende maanden gaan we in gesprek met inwoners, overheden, ondernemers, kennisinstellingen, natuurorganisaties, en andere betrokkenen van het Binnenveld. We willen samen met jou inzicht krijgen in het gebied en keuzes maken voor de toekomst. Ieders kennis, zorgen en ideeën over het gebied zijn van belang. Dus ook die van jou.

Studio Binnenveld
Er wordt daarom een (online) bijeenkomst gehouden om te infomeren over de ontwikkeling van het Binnenveld, maar vooral ook om jouw inzichten en vragen te horen.

Vanwege Corona is deze bijeenkomst online vanuit studio Binnenveld. Wees welkom!

Wanneer?       
10 februari 2022

Waar?  
Online via en (indien corona het toelaat) te volgen met live verbinding en interactie vanuit boerderij de Hooilanden.

Hoe laat?           
20.00 uur

Aanmelden
We vragen je aan te melden via de website http://www.gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn