Webinar Het Landbouwakkoord nabij

28 mei, 11.00 uur

Over emissiereductie, biodiversiteit en verdienvermogen. SER-advies, initiatieven van de Tweede Kamer en initiatieven van het agrarisch bedrijfsleven toegelicht.

Het webinar is onderdeel van de leercyclus Naar een emissieloze landbouw.

Meer informatie en aanmelden

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

‘Het blijft superspannend’

Conny van den Top heeft de afgelopen jaren steeds kleine stapjes gezet naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Vanuit gemeente Ede en LTO Noord heeft zij