Webinar Integrale Stikstofaanpak Kringloopboer

11 juni, 12.00 - 13.30 uur

Wat is de rol van de kringloopboer in de stikstofaanpak? Zijn er alternatieven voor het aanpassen van stallen om de stikstofdepositie te kunnen verminderen? Een integrale stikstofaanpak lijkt veel potentie te hebben. In het webinar op 11 juni van Boerenverstand illustreren ze dit en wordt er gediscussieerd over het huidige stikstofbeleid.

Praktijkvoorbeelden en discussie
Tijdens het webinar komen een aantal praktijkvoorbeelden voorbij waarin het effect van managementmaatregelen op de stikstofdepositie wordt doorgerekend in het Aerius model voor een aantal bedrijven uit de provincie Utrecht. Hiermee wordt geillustreerd wat de potentie van de integrale aanpak is op het gebied van stikstof en hoe managementmaatregelen een kosteneffectief alternatief kunnen zijn voor het aanpassen van stallen of uitkopen van bedrijven. Daarna is er een discussie met enkele panelleden vanuit het gebied over de uitkomsten van de doorrekening en de betekenis hiervan voor de effectiviteit van de huidige stikstofaanpak. Het discussiepanel bestaat uit onder andere uit Carla-Dik Faber (voormalig Tweede kamerlid ChristenUnie, woordvoerder landbouw) en Bert van Donselaar (LTO, voorzitter Utrecht). Tijdens het webinar zal er een balans zijn tussen discussie over zowel de inhoud als het beleid.

Programma webinar

– Welkomstwoord introductie Wouter de Jong
– Presentatie Frank Verhoeven: introductie stikstofdossier
– Effecten van de kringloopaanpak door Wim van de Geest & Stefan van ‘t Ooster
Doorrekening effect van managementmaatregelen op stikstofdepositie in
Aerius en uitleg van de maatregelen door de boer
– Paneldiscussie
In gesprek met gebiedspartijen over de uitkomsten en implicaties voor beleid
van de doorrekening
– Afsluiting

Waar: Thuis (via digitaal platform)
Wanneer: 11 juni, 12.00 – 13.30 uur
Voor wie: agrariërs, erfbetreders, beleidsmakers en andere belangstellenden die in hun werkveld te maken hebben met de agrarische sector
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst

Meer informatie en aanmelden

Bron: LAMI

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn