Webinars Klimaat en Verdienmodellen

3 februari en 10 februari

Kringlooplandbouw Utrecht-Oost organiseert een aantal verdiepende webinars naar aanleiding van de resultaten van het project.
Het eerste over Stikstof op 27 januari van 13.00-14.00 uur. Het tweede en derde gaan over Klimaat en Verdienmodellen.

Meer informatie en aanmelden

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

‘Het blijft superspannend’

Conny van den Top heeft de afgelopen jaren steeds kleine stapjes gezet naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Vanuit gemeente Ede en LTO Noord heeft zij