Webinar: Maatregelen voor betere waterkwaliteit

21 september, 13:00-14:30 uur

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden agrariërs gestimuleerd maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Voor agrariërs, landbouwadviseurs en waterbeheerders is het vaak een lastige puzzel om te bepalen welke maatregelen het best geschikt zijn voor een bepaald gebied.

Om het nemen van maatregelen makkelijker te maken is ‘Maatregelen op de kaart’ ontwikkeld, een GIS-tool met een locatie-specifieke maatregelenlijst die voor elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke maatregelen effectief en toepasbaar zijn om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren.

Winnaar H2O-prijs voor beste Vakartikel 2020
Het H2O Vakartikel ‘Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater’ van Luuk van Gerven (WEnR), Stefan Jansen (Deltares), Arnaut van Loon (KWR), Saskia Lukacs (RIVM), Frank Verhoeven (Boerenverstand), Debby van Rotterdam (NMI) en Piet Groenendijk (WEnR) is uitgeroepen tot winnaaar van de H2O-prijs voor beste H2O Vakartikel van 2020.
Dit webinar ism de auteurs wordt georganiseerd naar aanleiding van de H2O-prijs; met uitleg over ‘Maatregelen op de kaart’ waarvan onlangs de tweede versie is verschenen, en pitches van mensen die in de praktijk met de kaart hebben gewerkt.

Aanmelden webinar

Bron: KNW

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een