Webinar Natte Dooradering; Biodiversiteit in sloten

15 juni, 16.00 uur

Nederland kent een uitgebreid netwerk van natte dooradering in het landschap bestaande uit ruim 300.000 km aan sloten. In het agrarisch gebied staan soorten onder zware druk, maar hoe staat het precies met de biodiversiteit in die sloten?

Omgevingskenmerken van ANLb-doelsoorten en KRW-indicatorsoorten (macrofauna, waterplanten) worden in dit webinar nader onder de loep genomen in een uitgebreide regressie-analyse en gecombineerd met kansenkaarten en hotspotkaarten. Methode en resultaten worden gekoppeld aan praktische beheeradviezen. Aanbevelingen komen aan de orde voor boeren, collectieven, waterschappen, provincies en terreinbeheerders. Dit webinar is voor iedereen die geïnteresseerd is in het slootleven.

Meer informatie en aanmelden

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten