Webinar over Ruggenteelt

19 maart

Wat zijn oorzaken van en remedies tegen uit- en afspoeling in de ruggenteelt? Onder meer die vraag komt aan bod tijdens het gratis de webinar ‘alternatieven voor drempels in ruggenteelt’ op vrijdag 19 maart van 11.00 tot 12.00 uur.

Tijdens het webinar worden diverse praktijkvoorbeelden en ervaringen besproken, die zijn opgedaan in projecten binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Want DAW wil boeren inspireren om met het doel aan de slag te gaan: af- en uitspoeling van nitraat tegengaan. De onderzoekers en adviseurs uit de regio die aan het woord komen zijn:
• Brigitte Kroonen (WUR) vertelt over de ervaringen met aanleg van drempels in Limburg;
• Sigrid Arends (Delphy) gaat in op druppelirrigatie;
• Dirk Johan Feenstra (LTO Noord) licht de ervaringen met ecoploegen, greppelen en woeltand in Noord-Nederland toe;
• Vanuit het project Bodem Up (ZLTO) in Brabant komt de groenstrook aan bod;
• Herre Bartlema (NCOK) gaat in op precisiebemesting;
• De Nederlandse Aardappelorganisatie gaat in op het belang van een aardappelteelt zonder emissies;
• Verder worden de oorzaken van en remedies tegen uit- en afspoeling in de ruggenteelt, klimaatverandering, toedieningstechnieken, mobiliteit van nitraat en bodemkwaliteit besproken.

Lobby tegen verplichting drempel
Minister Schouten voert de verplichting om drempels in ruggenteelt aan te leggen niet in, na een succesvolle lobby van boeren en de LTO-vakgroep Akkerbouw. In de Kamerbrief die ze hiervoor aan de Tweede Kamer schreef, doet Schouten een oproep aan telers. ‘Het zou met het oog op de invulling van het 7de Nitraatactieprogramma behulpzaam zijn als de sector hiervoor het komende groeiseizoen zelf vrijwillig maatregelen treft. Hierbij kunnen landbouwers gebruikmaken van reeds opgedane kennis en ervaring via bijvoorbeeld het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.’

Kennis delen en inspireren
DAW voelt zich hiermee uitgedaagd om kennis te delen in een webinar. Want, de doelstellingen om de af- en uitspoeling van nitraat tegen te gaan, staan nog steeds overeind. Kennis en ervaringen delen over alternatieve maatregelen kan boeren inspireren om maatregelen te treffen of met eigen oplossingen te komen. Zo is bijvoorbeeld in Limburg drempels in ruggenteelt wél de meest toegepaste maatregel om regenwater vast te houden en erosie tegen te gaan. Ook die kennis en ervaring wordt in het webinar van 19 maart gedeeld.

Aanmelden
Op 19 maart een webinar van 11.00-12.00 uur over Alternatieven voor drempels in ruggenteelt. Aanmelden hiervoor kan per mail naar blc@precisiebemester.nl . Deelname is kosteloos.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een