Webinar SABE Regeling

10 november, 13.00-14.00 uur

Agrariërs kunnen vanaf 30 november een voucher aanvragen, die één jaar geldig is. De voucher kan ingezet worden voor diverse aandachtsgebieden, zoals stikstofemissie, gezonde bodem, natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw, persoonlijke ontwikkeling of bedrijfsopvolging. Op dinsdag 10 november wordt van 13 tot 14 uur een webinar gehouden om meer inzicht te geven in de mogelijkheden van de Sabe-regeling.

Subsidiemodule
De Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe) is op donderdag 29 oktober gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling bestaat uit een voucher voor agrariërs (maximaal 1.500 euro), een voucher voor adviseurs (maximaal 1.250 euro) en een regeling voor samenwerkingsverbanden (netwerken).

Meer informatie en aanmelden

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn