Webinar Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming en emissiereductie

2 juni, 19.30 uur

LTO Nederland en andere partijen hebben met de overheden afspraken gemaakt om te komen tot het minimaliseren van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Tijdens deze avond lichten de afspraken toe en waar nu aan gewerkt. Te denken valt hierbij aan emissiebeperkende maatregelen en spuittechnieken. Ook zal het gesloten vulsysteem voor gewasbeschermingsmiddelen aan de orde komen. Daarnaast zal het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming worden besproken. LTO Nederland is partner van dit programma en staat aan de lat voor de uitvoering van een deel van de acties. We gaan in op deze acties. Natuurlijk gaan we ook met de deelnemers aan het webinar hierover in gesprek.

Meld je hier aan.

Bron: LTO Noord

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Gratis Plattelandstoerisme Boostertraining

Aan de slag met Plattelandstoerisme, van ideeën tot uitvoering Kamperen, glamping, appartementen, groepsaccommodatie, bed & breakfast, excursies, outdoor, proeverijen, workshops, pluktuin of terras. Wil jij

Informatie over GLB 2023

In het GLB van 2023 krijgt u als agrariër te maken met nieuwe voorwaarden, regelingen en premies. In de vernieuwde Simulatietool kunt u al uitrekenen

Starten met zorglandbouw: iets voor jou?

Een agrarisch bedrijf heeft naast voedselproductie veel te bieden. Maar liefst 40 belangstellenden kwamen op 7 november naar de bijeenkomst ‘Starten met zorglandbouw: iets voor