Weer in kansen denken door Ondernemersbegeleiding

Kansen voor uzelf als ondernemer en voor uw bedrijf ontdekken? Vraag een gratis vrijblijvend keukentafelgesprek aan met een onafhankelijke ondernemersadviseur om uw situatie eens rustig door te nemen. Naar aanleiding van dit gesprek kan eventueel gekeken worden of er behoefte is aan een vervolgtraject. 

Er komt momenteel veel op boeren af. Ontwikkelingen gaan snel en het kan lastig zijn om het toekomstperspectief van je bedrijf te bepalen. Hiervoor wordt een gratis keukentafelgesprek aangeboden met een ondernemersadviseur om uw situatie door te nemen en de zaken op een rij te zetten. Eventueel kan er doorverwijzing plaatsvinden naar vervolgtrajecten. Voorbeelden van trajecten zijn Zicht op de Toekomst en de Agro Ondernemersscan.


Gratis verkennend gesprek

Via het Agroloket Regio Foodvalley kunnen Gelderse ondernemers contact opnemen voor een gratis vrijblijvend gesprek met ondernemersadviseurs Wim Korsten, Dorine Zwaan of Maryse Versteeg. Korsten:: ‘In dat gesprek achterhalen we een zo feitelijk mogelijk beeld van de familie en het bedrijf: Wat voor bedrijf is het precies? Zijn er meer takken? Wordt er ook buitenshuis gewerkt? Hoe groot is het? Hoe zit de familie in elkaar? De hoeveelste generatie is het? Als dit beeld helder is, ga ik in op wat er speelt en wat de vragen of problemen zijn en wat het toekomstbeeld van de mensen zelf is. We kijken daarna of we een doel kunnen bepalen dat hen verder helpt.’


Zicht op de Toekomst
Boer Roel (68) en zoon Rowin Batterink (33) uit Nijkerk zochten contact met het Agroloket voor deelname aan het traject ‘Zicht op de Toekomst’ vanwege hun vraag over de overname van het bedrijf door Rowin. De familie heeft een gemengd biologisch bedrijf met varkens, meelwormen, opfokhennen en groententeelt.

‘Ik wil van het bedrijf af en Rowin wil erop’, vertelt Roel. ‘Wij willen hier blijven wonen en Rowin met zijn gezin ook. We hebben nog twee kinderen en alleen Rowin wilde het bedrijf overnemen. Dat maakte het al gemakkelijker. De oudere broer en een zus helpen zeker en ondersteunen en stimuleren bij de plannen. Dat was ook belangrijk voor ons als familie. Je moet elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het bedrijf.’

Zij wilden met een agrarisch coach praten, omdat deze de menselijke factor ook centraal stelt. ‘De gesprekken met de coach werden gaandeweg interessanter en gaven ons steeds meer duidelijkheid. Ook onze echtgenoten gingen aan de slag met hun beeld van de toekomst. We liepen het traject door met het hele gezin. In alle openheid en eerlijkheid’, vertelt Roel. ‘De mening van onze partners is minstens zo belangrijk als degene die het werk uitvoeren. Rowin vult aan: ‘Privé wensen horen erbij. Dit is juist het punt waarvoor je coaching het hardst nodig hebt; de privé en gevoelsaspecten.’


Agro Ondernemersscan
Meneer en mevrouw van Nijhuis deden mee aan de pilot van de Agro Ondernemersscan toen hun melkveebedrijf in Nijkerk door omstandigheden stil was komen te liggen. De scan betekende een aantal vraaggesprekken bij de familie van Nijhuis op het erf. Daarbij waren altijd meerdere mensen aanwezig, zoals Ijsbrand Snoeij van ’t Paradijs en mensen van Schuiteman Advies zoals Evert Hein Schuiteman zelf. Familie Van Nijhuis: “Tijdens de gesprekken werden bijvoorbeeld vragen gesteld over onze huidige situatie, maar ook ging veel over onze interesses en ambities. Waar we naartoe wilden kreeg zeker zoveel aandacht als hoe we hier gekomen waren. Wat met name fijn was aan deze gesprekken, was dat we weer in kansen konden gaan denken in plaats van beren op de weg zien. Het had voor ons ook meerwaarde dat de gesprekken op ons eigen erf werden gevoerd. Thuis ben je toch iets meer op je gemak en heb je een beeld bij waar je over praat.”

Na een aantal gesprekken volgde het rapport en een adviesgesprek. “Hierbij was heel duidelijk in kaart gebracht waar de mogelijkheden voor ons lagen’, vertelt familie Van Nijhuis. Ze lieten ons zien hoe je je bedrijf kunt benaderen als een rotonde. Je gaat de rotonde op en neemt dan de afslag die bij je past. Blijk je een verkeerde afslag te hebben genomen, dan is niet alles verloren. Dan ga je gewoon weer terug en kies je een andere afslag. Zo hebben we zelf ook weer het vertrouwen en moed gekregen om keuzes te maken en de draad weer op te pakken.”

Meer weten
Heeft u interesse in een verkennend gesprek of deelname aan de Agro Ondernemersscan en/of Zicht op Toekomst? Kijk voor meer informatie op www.landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl/ondernemersbegeleiding of neem contact op met het Agroloket Regio Foodvalley voor meer informatie.

Agroloket Regio Foodvalley
Het Agroloket Regio Foodvalley is een dienst van het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley en beoogt het totaalaanbod van projecten en initiatieven voor agrariërs in het gebied in beeld te brengen. Binnen  Landbouwnetwerk Regio Foodvalley werken partners samen aan een toekomstbestendige landbouw in de Foodvalley regio. Zo worden oplossingen voor de regionale sector bedacht en worden projecten aangejaagd en ondersteund in themagroepen. Kijk op www.landbouwnetwerkregiofoodvalley.n

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn